Day: August 12, 2022

อย่าปากไวปล่อยให้คำถามเหล่านี้หลุดออกจากปากอย่าปากไวปล่อยให้คำถามเหล่านี้หลุดออกจากปาก

คุณเชื่อหรือเปล่าล่ะว่าบางครั้งนั้นไอ้ความซื่อของคุณผู้ชายบางคนในเวลาที่เจอผู้หญิงที่เขาถูกใจแล้วอยากจะเข้าไปจีบ อยากจะเข้าไปทำความรู้จัก อยากจะเข้าไปชวนสาว ๆ คุยแต่ว่าถ้าหากอยากจะเข้าไปคุยกับสาว ๆ นั้นก่อนอื่นมันจะต้องมีการตั้งคำเพื่อนเป็นการเลือกหัวข้อ