Day: July 31, 2021

เซ็กซ์ตันตระเซ็กซ์ตันตระ

เซ็กซ์แบบตันตระ หรือ TANTRA SEX เป็นศาสตร์เก่าแก่ของชาวฮินดู ที่ใช้ปฏิบัติและฝึกฝนมานานนับพันปี เป็นศาสตร์และศิลป์ของการร่วมรักเมื่อชายและหญิง มีร่างกายประสานสอดคล้องจนหลอมเป็นร่างเดียวกันแล้ว ก็จะซึมซับการถ่ายทอดพลังแห่งความรักผ่านการประสานร่างกายเข้าหากันจนแนบแน่น ปล่อยให้พลังแห่งความรักไหลวนจากร่างกายของฝ่ายหนึ่งเข้าไปยังร่างกายของอีกฝ่ายหนึ่ง ด้วยความเชื่อที่ว่า นอกจากการร่วมรักจะให้ความสุขสมแล้ว พลังทางเพศที่เกิดขึ้นยังเสริมสร้างให้เกิดความแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ อันนำมาซึ่งความสุขในชีวิต ศาสตร์การทำรักแบบตันตระ อาจทำให้คุณนึกถึงการมีเซ็กซ์ที่เร่าร้อนและสามารถร่วมรักได้ยาวนาน โดยผ่านการฝึกฝนง่ายๆ ที่เราได้นำมาเสนอให้คุณได้ลองปฏิบัติกันดังนี้